Yazılımcı Yetiştirme Programı

Yazılım
0 (0 oy)
 • Son güncelleme 23.04.2024
 • Seviye Gelişmiş
 • Öğrenci 0 Kayıtlı kullanıcı
 • Dil Türkçe

Açıklama

Ödüllü yazılım şirketi NEWSPDR ilklerin adresi olmaya devam ediyor!

- Yeteneğim var,

- Hayalim yazılımcı olmak,

- Resmî belge almak istiyorum,

- Kurum arkamda olsun istiyorum…

Diyorsan bu kurs programı tam da sana göre! 

Program; 600 saatlik müfredattan ve staj sürecinden oluşmaktadır.

Bu kurs programının hazırlanmasında 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile Talim ve Terbiye Kurulunun 17.02.2021 tarihli ve 5 sayılı Kararı ile onaylanan Özel Kurslar Çerçeve Programı esas alınmıştır.

Canlı ders tarihleri kişi kayıt olduktan sonra kendisine ulaşacak eğitim danışmanı tarafından iletilecektir. 

PROGRAMIN KAYIT KABUL ŞARTLARI

Bu kurs programı temel düzeyde İngilizce yeterliklerine ve bilgisayar kullanma becerisine sahip olmak koşuluyla sayısal ve eşit ağırlık puanları ile öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarından en az ön lisans düzeyinde mezun olanlar için hazırlanmıştır.

Kurs içeriği:

A. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) KURALLARI VE ÇEVRE KORUMA ÖNLEMLERİ

1. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

2. Risk Etmenlerini Azaltma

3. Çalışılan Alanda İSG Önlemleri

4. Acil Durum Kuralları ve Önlemleri

5. Çevre Koruma Önlemleri

 1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerini açıklar.

2. Çalışılan alandaki olası riskleri ve tehlikeli durumları açıklar.

3. Bilgisayar ekranının yüksekliğini ve uzaklığını ayarlama ile ilgili

bilgileri açıklar.

Ekranın boyun ve göz sağlığına uygun şekilde konumlandırılması

gerektiği vurgulanır.

4. Ekran çözünürlüğünü ayarlama ile ilgili bilgileri açıklar.

Ekran çözünürlüğünün donanımsal olarak önerilen sınırlar içerisinde ve rahat okunmayı sağlayacak şekilde ayarlanması gerektiği belirtilir.

5. Masa başında beden sağlığını korumaya yönelik kuralları açıklar.

6. İşe özgü araç gereç ve ekipmanı güvenlik talimatlarına uygun

şekilde kullanma kurallarını açıklar.

7. Çalışma alanı ve sürecindeki olası acil durumları açıklar.

8. Acil durumlarda yapılması gerekenleri sıralar.

9. Acil durumlarda çıkış veya kaçış kural ve yöntemlerini açıklar.

10. Çalışılan alanda ortaya çıkan atıklar ve dönüştürülebilir malzemelerle ilgili yapılması gereken işlemleri açıklar.

B. YAZILIMUYGULAMASINI GELİŞTİRME

1. Algoritma ve Akış Diyagramı

2. Yazılım Programlama

3. Yazılım Geliştirme Araçları

4. Yazılım Kütüphaneleri

5. Nesne Yönelimli Programlama

6. Veri Tabanında İşlemler

a. Listeleme

b. Ekleme

c. Silme

ç. Güncelleme

7. Web Temelli Programlama

 1. Algoritma ve akış diyagramı kavramlarını açıklar.

Algoritma oluşturma süreci, algoritmanın akış diyagramı ve

gereklilikleri üzerinde durulur.

2. Akış diyagramı çizim programları ile algoritma oluşturur.

3. Yazılım programlama ile ilgili temel kavram ve kuralları açıklar.

Temiz kod yazma kuralları, hata ayıklama kuralları, değişken, veri yapıları, veri tipleri, döngü yapıları, dizi, metot ve kod yorum satırı kavramları üzerinde durulur.

4. Yazılım programlama ilkelerini uygular.

Proje dosyasını ve kod yazma dosyasını oluşturması, temiz kod yazma kurallarını uygulaması, değişkeni ve dizileri kodun içine tanımlaması, metotları oluşturması, değişkene doğru veri tipini tanımlaması, kod yorum satırını yazması ve hata ayıklama kurallarını uygulaması beklenir.

5. Yazılım geliştirme araçlarının özelliklerini açıklar.

6. Yazılım geliştirme araçlarını kullanır.

- Visual Studio, Visual Code, Eclipse, IntelliJ IDEA ya da Android Studio araçlarından en az birini kullanması beklenir.

- Yazılım geliştirme araçlarının kurulumunu yapması ve menü özelliklerini kullanması beklenir.

7. Yazılım geliştirme araçları ile program kodları yazar.

8. Yazılım geliştirme araçları ile farklı uygulamalar geliştirir.

Konsol, masaüstü, web ve mobil uygulamaları geliştirmesi beklenir.

9. Yazılım kütüphanelerinin özelliklerini açıklar.

Yazılım kütüphanelerinin türleri, kullanım yerleri ve kütüphanelere

ihtiyaç duyulan durumlar üzerinde durulur.

10. Hazıryazılımkütüphanelerinikullanır.

- .Net Core, .Net Framework, Java ve Pyhton kütüphanelerinden birini kullanması beklenir.

- İhtiyaç olduğunda 3. parti kütüphaneleri araştırması ve uygulamada kullanması beklenir.

11. Nesne yönelimli programlama ilkelerini açıklar.

Kapsülleme, miras alma, soyutlama ve çok biçimlilik (encapsulation, inheritance, abstraction ve polymorphism) ilkeleri üzerinde durulur.

12. Nesne yönelimli programlama ilkelerini kullanarak uygulama geliştirir.

13. Veri ve veri tabanı kavramlarını açıklar.

14. Veri tabanı üzerinden yazılım uygulamasında listeleme işlemini açıklar.

15. Veri tabanından yazılım uygulamasında listeleme yapar.

Listeleme işlemleri için veri tabanı bağlantı yöntemlerini kullanması beklenir.

16. Yazılım uygulaması üzerinden veri tabanına veri ekleme, güncelleme ve silme işlemlerini açıklar.

Veri tabanı bağlantı yöntemlerini kullanması beklenir.

17. Web temelli programlama kavramlarını açıklar.

Statik ve dinamik web sayfaları üzerinde durulur.

18. Statik web sayfaları geliştirir.

HTML, CSS ve betimleme dili (JavaScript) kullanarak statik web

sayfası geliştirmesi beklenir.

19. Dinamik web sayfası geliştirme teknolojileri ile ilgi kavramları açıklar.

Kullanılacak programlama diline uygun terim ve kavramlar

üzerinde durulur.

20. Çapraz platform üzerinde çalışabilecek dinamik web uygulamaları geliştirir.

Dinamik web uygulaması geliştirebileceği programlama dillerinden birini kullanarak kodlama yapması beklenir.


C. YAZILIM UYGULAMASININ TASARIMI

1. Yazılım Mimarisi

2. Yazılım Katmanları

3. Tasarım İlkeleri

4. Tasarım Desenleri

5. Kullanıcı Arayüzü Tasarımı

6. Veri Tabanı Tasarımı

  1. Yazılım mimarisi ile ilgili bilgileri açıklar.

Sunucu-istemci, tek parçalı (monolith), servis odaklı ve mikroservis

mimarileri üzerinde durulur.

2. Yazılım katmanı türlerini ayırt eder.

İş katmanı, varlık katmanı, veri katmanı, arayüz katmanı, servis

katmanı ve bu katmanlar arasındaki ilişki üzerinde durulur.

3. Yazılım katmanlarını taslak biçiminde hazırlar.

İş katmanı, varlık katmanı, veri katmanı, arayüz katmanı ve servis katmanı arasındaki ilişkileri taslak biçiminde oluşturması ve katmanlar arasındaki etkileşimi veri akışına göre düzenlemesi beklenir.

4. Tasarımın ilkelerini açıklar.

Tek sorumluluk ilkesi, açık/kapalı ilkesi, Liskov Substitution ilkesi, arayüz ayrıştırma ilkesi ve bağımlılığı tersine çevirme (SOLID) ilkesi üzerinde durulur.

5. Tasarım desenleri ile ilgili bilgileri açıklar.

Tasarım deseni türleri ve tasarım desenlerinin kullanım yerleri üzerinde durur.

6. Yaratıcı, yapısal ve davranışsal tasarım desenleri ile uygulama geliştirir. 

7. Kullanıcı arayüzü tasarımı ile ilgili bilgileri açıklar.

Arayüz çizim uygulamalarındaki kontrol araçlarının fonksiyonları

üzerinde durulur.

8. Kullanıcı arayüzü ekranlarının tasarımını yapar.

Arayüz tasarımında Balsamiq veya WireframeSketcher uygulamalarından birini kullanması ve arayüz ekranları arasında bağlantı kurması beklenir.

9. Veri tabanı tasarımı ile ilgili bilgileri açıklar.

Kavramsal tasarım aşaması, ER diyagramları, tasarımda muhtemel anomaliler, veri tabanı modellemesi kuralları, ilişkisel ve ilişkisel olmayan veri tabanı, veri tipleri, veri kısıtlaması, SQL sorgulama ve ilişki türleri kavramları üzerinde durulur.

10. Veri tabanı tasarımı yapar.

- Anomalileri normalizasyon yöntemleri ile ortadan kaldırması, veri tabanını ve veri tabanının tablolarını oluşturması, tablolar arasında ilişkiler kurması, tabloların kolonlarına ihtiyaç dâhilinde kısıtlar vermesi, saklı yordam ve fonksiyon oluşturması, raporlamaya uygun sorgulama yapması beklenir.

- Veri tabanı tasarımında MS SQL Server, MongoDB, Oracle veya PostgreSQL programlarından birini kullanması beklenir.


 Ç. YAZILIM UYGULAMASINI TEST ETME

1. Fonksiyonel Testler Geliştirme

2. Test Otomasyonunu Uygulama

  1. Fonksiyonel test geliştirme ile ilgili bilgileri açıklar.

Fonksiyonel test kavramı ve fonksiyonel olan/fonksiyonel olmayan

test türleri ve yazılım uygulamasının işlevselliği üzerinde durulur.

2. Test kontrolleri ile yazılım uygulamasındaki problemleri tespit eder.

Birim kod testlerini yazması beklenir.

3. Yazılım uygulamasının istenen şekilde çalışıp çalışmadığını manuel olarak kontrol eder.

Yazılım uygulamasını müşterinin isteklerine ve uygulamanın geliştirilme amacına uygun şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmesi ve test sırasında ortaya çıkan hataları 3. parti hata saklama uygulamasına işlemesi beklenir.

4. Test otomasyonu ile ilgili bilgileri açıklar.

Test otomasyonunun tanımı, test otomasyonuna gereksinim duyulan

durumlar ve test otomasyon araçları üzerinde durulur.

5. Test otomasyon araçları ile yazılım uygulamasının istenen şekilde

çalışıp çalışmadığını test eder.

Test otomasyon araçlarından birini kullanması, yazılım test senaryolarını çalıştırması ve test sırasında ortaya çıkan hataları ilgili 3. parti hata saklama uygulamasına işlemesi beklenir.


D. YAZILIM UYGULAMASINI DEVREYE ALMA

1. Uygulamayı Sunucu Ortamına Yükleme

2. Uygulamayı ve Veri Tabanını Ayakta Tutma

3. Uygulamanın ve Veri Tabanının Yedeğini Alma

 1. Yazılım uygulamasını sunucu ortamına yükleme işlemlerini açıklar.

2. Yazılım uygulamasını sunucu ortamına yükler.

Yükleme işleminden sonra yazılım uygulamasının çalışıp

çalışmadığını kontrol etmesi beklenir.

3. Yazılım uygulamasını ve veri tabanını ayakta tutma işlemlerini açıklar.

4. Yazılım uygulamasını ve veri tabanını ayakta tutma işlemlerini yapar.

Canlı sunucunun (server), sunucu üzerinde bulunan yazılım uygulamasının ve veri tabanının çalışıp çalışmadığını kontrol etmesi; hata tespit etmesi durumunda hatayı gidermesi beklenir.

5. Yazılım uygulamasının ve veri tabanının yedeğini alma işlemlerini açıklar.

6. Yazılım uygulamasının ve veri tabanının yedeğini alır. Yedeklemede güvenlik önlemlerini alması beklenir.


E. YAZILIMUYGULAMASINI PLANLAMA

1. Müşteri ile İletişim

2. Müşterinin Talep ve İhtiyaçlarını

Belirleme

  1. Yazılım uygulamasını planlamada müşteri ile iletişim kurma süreçlerini açıklar.

2. Yazılım uygulamasını planlama sürecinde müşteri ile etkili iletişim kurar.

Müşteri ile iletişim sürecinde kurumsal e-posta göndermesi, toplantı organize etmesi ve iş takvimini yönetmesi beklenir.

3. İş Kırılımını Düzenleme

4. Vizyon ve Kapsam Dokümantasyonunu

Okuma

5. Yazılım Geliştirme Metodolojisini

Belirleme

  3. Geliştirilecek proje için müşterinin istek ve ihtiyaçlarını belirlemede dikkat edilecek hususları açıklar.

Müşterinin istek ve ihtiyaçlarının yapılacak toplantılarla ve iş ortamında yapılacak inceleme ile tespit edilmesi gerektiği belirtilir.

4. Geliştirilecek proje için müşterinin istek ve ihtiyaçlarını belirler.

5. Geliştirilecek proje için iş kırılımını düzenleme ile ilgili bilgileri

açıklar.

6. Geliştirilecek proje için iş kırılımını düzenler.

- Müşterinin isteklerine göre bir kapsam oluşturması, bu kapsamı parçalara bölerek iş kırılımı yapısını oluşturması ve iş kırılımı yapısı üzerinde önceliklendirme yapması beklenir.

- İş kırılımı uygulaması kullanması beklenir.

7. Müşteriden gelecek yeni istekleri ve değişim taleplerini iş kırılımına dahil eder.

8. Vizyon ve kapsam dokümantasyonunu okur.

IEEE 830-1998 ve ISO/IEC/IEEE 29148:2011 standartlarına uygun şekilde hazırlanmış vizyon ve kapsam dokümantasyonundan projenin amacını, ER diyagramını, UML diyagramını, fonksiyonel olan/fonksiyonel olmayan gereksinimleri yorumlaması beklenir.

9. Yazılım geliştirme metodolojilerini açıklar.

Şelale modeli ve çevik metodolojisi tanıtılır.

10. Projeye uygun yazılım geliştirme metodolojisini belirler.

F. YAZILIM UYGULAMASININ ANALİZİ

1. Paydaş Analizi

2. Sistem Analizi

3. İş Birimlerinden Gereksinimleri Alma

4. Alan Uzmanlarını Seçme

5. Süreç Analizi

  1. Paydaş analizi yapma sürecini açıklar.

2. Projenin paydaş analizini yapar.

Analiz sonucunda projenin paydaşlarını ve talebin gerçekleşmesi durumunda etkilenecek kullanıcı gruplarını, iş birimlerini ve iştirakleri belirlemesi ve sorumluluk matrisi oluşturması beklenir.

3. Sistem analizi ile ilgili bilgileri açıklar.

4. Müşterinin aktif olarak kullandığı sistemi ya da iş süreçlerini analiz

eder.

- Müşterinin iş süreçlerinde kullandığı herhangi bir sistem olup olmadığını tespit etmesi; varsa kullanılan sistemi incelemesi beklenir.

- Müşterinin kullandığı herhangi bir sistem yoksa işin uçtan uca tüm süreçlerini iş ortamında incelemesi ve gerekli notları alması beklenir.

5. İş birimlerinden gereksinimleri alma sürecini açıklar.

6. Müşterinin iş talepleri doğrultusunda iş birimlerinden gereksinimleri toplar.

Gereksinimlerin toplanması sırasında çözüm önerileri sunması ve neden-sonuç ilişkilerine göre iş birimlerinin dile getirmediği gereksinimleri ortaya çıkarması beklenir.

7. Geliştirilecek projeye uygun alan uzmanını belirleme ve gerekli bilgileri edinmede dikkat edilecek hususları açıklar.

8. Geliştirilecek proje hakkında alan uzmanları ile görüşmeler yapar.

Proje sürecinde ihtiyaç dâhilinde uzman danışmanlardan iş kuralları, süreç, yasal şartlar ve teknik konular hakkında destek alınabileceği belirtilir.

9. Süreç analizi ile ilgili bilgileri açıklar.

Birleşik modelleme dilinin (UML) kuralları, faydaları, kullanım senaryoları, kullanım test senaryoları ve UML diyagram çeşitleri üzerinde durulur.

10. Süreçanaliziyapar.

- Süreç analizinde çizim araçlarını kullanarak durum diyagramını ve sınıf diyagramını oluşturması beklenir.

- Kullanım durum senaryosu ve kullanım test senaryosu yazması beklenir.

G. YAZILIM PROJESİ YÖNETİMİ

1. Proje Yönetim Süreçleri

2. Yazılım Projesi Yönetiminin Bileşenleri

3. Yazılım Projesi Yönetimi Süreçleri


 1. Proje yönetimi süreçlerini açıklar.

Proje, proje paydaşları, proje akışı ve proje yönetimi kavramları

üzerinde durulur.

2. Yazılım projesi yönetiminin bileşenlerini açıklar.

Kapsam yönetimi, zaman yönetimi, maliyet yönetimi, kalite ve risk

yönetimi kavramları üzerinde durulur.

3. Yazılım projesi yönetiminin avantajlarını açıklar.

4. Yazılım projesi yönetimi süreçlerini sıralar.

Geliştirme öncesi süreçler, geliştirme süreçleri, geliştirme sonrası süreçler ve bütünleyici süreçler üzerinde durulur.

H. YAZILIM BİLGİ GÜVENLİĞİ

1. Yazılım Güvenliği İlkeleri

2. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Standardı

 1. Yazılım güvenliği ilkelerini açıklar.

Girdi doğrulama, kimlik doğrulama, yetkilendirme ve konfigürasyon

yönetimi kavramları üzerinde durulur.

2. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Standardı’nın genel özelliklerini ve maddelerini açıklar.


MESLEK ETİĞİ VE MESLEKİ GELİŞİM FAALİYETLERİ

1. Meslek Etiği

2. İş Yerini ve İş Yeri Kaynaklarını

Koruma

3. Bireysel Mesleki Gelişim Çalışmaları

1. Meslek etiğine uygun çalışmanın önemini benimser.

2. İş yeri mahremiyetine özen gösterir.

3. İş yerini ve iş yeri kaynaklarını korumaya özen gösterir.

4. Mesleği ile ilgili eğitimlere katılmaya istekli olur.

5. Mesleği ile ilgili yeni teknolojileri takip eder.

6. Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır.

Ne öğreneceğim?
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) KURALLARI VE ÇEVRE KORUMA ÖNLEMLERİ
 • YAZILIMUYGULAMASINI GELİŞTİRME
 • YAZILIM UYGULAMASININ TASARIMI
 • YAZILIM UYGULAMASINI TEST ETME
 • YAZILIM UYGULAMASINI DEVREYE ALMA
 • YAZILIMUYGULAMASINI PLANLAMA
 • YAZILIM UYGULAMASININ ANALİZİ
 • YAZILIM PROJESİ YÖNETİMİ
 • YAZILIM BİLGİ GÜVENLİĞİ
 • MESLEK ETİĞİ VE MESLEKİ GELİŞİM FAALİYETLERİ
Gereksinimler?
 • Diploma
 • Kimlik

Bu ders için müfredat

Kullanıcı geri bildirimi

0 ortalama değerlendirme
1 0%
2 0%
3 0%
4 0%
5 0%

Yorumlar

Fiyat

18000 TL

Milli Eğitim Bakanlığı protokollü yazılımcı yetiştirme programı ile hayalini gerçekleştir!

Kurs Özellikleri
 • Kayıtlı kullanıcı:0
 • Ders:0
 • Seviye:Gelişmiş
 • Dil:Türkçe
Eğitmen hakkında

NEWSPDR Academy

5

.

1305 Kayıtlı kullanıcı
10 Kurs

Binlerce Mutlu Öğrenciye Katılın!

Bültenimize abone olun ve en son haberleri ve güncellemeleri alın!